ανταλλακτικά venpd e-shop

Automotive Spare Parts, Diagnostic Tools & Roof Rails

Our delivery service

under coronavirus eco environment

Quality Products, Integrated Maintenance & Repair Solutions 

 

SPARE PARTS

Spare parts for OPEL, PEUGEOT, CITROEN, DS & CHEVROLET EUROPE

GENUINE DIAGNOSTIC TOOLS

CARS, TRUCKS, INFO SYSTEM, FLEX, ADAS CARS, ADAS TRUCKS, GUIDED DIAGNOSTICS, SECURITY GATEWAY, TRAILER TESTER, OBD CABLES, CARS iD

ROOF RACKS

Load your vehicle using the appropriate kit 

Η επιχείρηση VENPd automotive

αντιπροσωπεύει και διανέμει ανταλλακτικά αυτοκινήτων, διαγνωστικά εργαλεία οχημάτων και συστήματα οροφής για μεταφορά αντικειμένων.

Εκπονεί και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

Who we are:

VENPd's automotive mission is to distribute automotive spare parts, diagnostic tools and roof rails .

We also elaborate and apply vehicle maintenance and repair plans with the cooperation of approved repairers.  

 Call us/τηλέφωνο +302111983401
                                 +302241070850
                                 

©2020 VENPd/Venetsianos all rights reserved